Žak Brel

NE ZABORAVLA SE NIŠTA


Ne zaboravlja se nikad
ne zaboravlja se ništa
navikavamo se to je sve
Ni ti odlasci ni te lađe
ni ta putovanja u beznađe
iz krajolika do krajolika
i od jednog lika do lika
ni sve te luke ni kavane
ni sve te neprebolne rane
kad je zora sve bliskija
u bioskopu našeg viskija
Ni sve to ni ništa na svetu
ne zna učinit da zaboravimo
ne može učinit da zaboravimo
kao ni pticu zaustavit u letu
ne zaboravlja se ništa
ne zaboravlja se nikad
ne zaboravlja se ništa
navikavamo se to je sve.

Komentariši